ÅU REL, Religionshistorie (E18)

Kursusindhold

Religionshistorie er en indføring i det historiske og sammenlignende studium af religioner. Forløbet er empirisk tilrettelagt. Grundlaget er et eksempelmateriale i form af religiøse tekster, billeder, mundtlige overleveringer, etnografiske beskrivelser og andre kilder fra forskellige religiøse traditioner. Der vil være materiale fra oldtidens religioner, skriftløse folks religioner, indiske religioner og jødedom og sigtet er at give en grundlæggende forståelse af de religiøse traditioner, af forskelle og ligheder mellem dem og af de særlige kildeproblemer, der er forbundet med studiet af dem. Endvidere introduceres elementer af typisk religionshistoriske tilgange til studiet af religion. Gennem sammenlignende studier behandles almindeligt forekommende religiøse fænomener som fx kultdrama, offer, shamanisme og mystik.

Engelsk titel

History of Religion

Uddannelse

Udbydes via studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.

Målbeskrivelse

BA 2010-ÅU studieordning:
Religionshistorie (fagelementkode HREB00411E)

Holdundervisning

Kompendium samt kursuslitteratur, som vil blive meddelt senere

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

For studerende på Åbent Universitet

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Forberedelse
  • 388,5
  • Total
  • 412,5