Portugisisk og brasilianske studier - Analyse og formidling af aktuelle begivenheder i den portugisisktalende verden

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at analysere aktuelle begivenheder i den portugisisktalende verden 
 • at indsamle oplysninger og formidle nyheder om aktuelle emner og begivenheder 
 • at formulere sig skriftligt og mundtligt på en klar, professionel og velstruktureret måde  
 • at analysere, hvilke ideologier der er på spil i forskellige typer tekster, og forklare relationen mellem ideologi og sprogbrug
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Analysis and Communication of Current Events in the Portuguese-Speaking World

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

Den bundne hjemmeopgave består af to dele. I første del vælger eksaminator en aktuel begivenhed i den portugisisktalende verden, som den studerende ved hjælp af metoder fra kurset skal analysere og derefter formidle til 2 forskellige målgrupper valgt af eksaminator. Til hver målgruppe udarbejder den studerende en kort formidlingstekst forfattet på dansk eller engelsk. Opgavens anden del, som skrives på portugisisk, består af en forklarings- og refleksionstekst om den studerendes undersøgelses-, analyse- og kulturforståelsesprocesser.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse skal den studerende i opgavens første del udarbejde 3 formidlingstekster til 3 forskellige målgrupper valgt af eksaminator.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Skriftlig aflevering, 8-10 normalsider
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: De to dele af hjemmeopgaven skrives på hhv. portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 7 dage, 8-10 normalsider.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: De to dele af hjemmeopgaven skrives på hhv. portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 7 dage, 11-15 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveform: Portfolio.
Portfolioform: Løbende aktiviteter
Mundtligt oplæg (vægtes ¼): abstract (½ -1 side med kort beskrivelse af oplæg) afleveres 1 uge før det mundtlige oplæg holdes. 10 minutters mundtligt oplæg med ppt-slides eller lign. og 10 minutter respons fra holdet. 2 siders refleksionspapir (refleksioner over egen indsats og efterfølgende respons fra holdet) afleveres 1 uge efter mundtligt oplæg. (Abstracts, slides, refleksionspapir indgår i portfolioen, i alt 5-8 sider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 409,5