Portugisisk og brasilianske studier - Kommunikativ oversættelse

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for teorier og metoder inden for oversættelse 
 • at oversætte en portugisisk ikke-teknisk tekst til idiomatisk korrekt, situations- og genretilpasset dansk 
 • at oversætte kortere tekster fra dansk til portugisisk  
 • at udvise overblik over de strukturelle og kommunikative forskelle mellem dansk og portugisisk 
 • at reflektere over de oversættelsesstrategiske og kommunikationsteoretiske valg bag hver enkelt oversættelse 
 • at udarbejde forskellige oversættelser af den samme tekst til forskellige modtagerkredse og med forskellige kommunikative mål
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Communicative Translation

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver.

Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksa-menstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes 1-2 ekstra spørgsmål.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes 1-2 ekstra spørgsmål.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger uden gramatiske oversigter.

Se også på KU-net under menupunktet Eksamen->Før eksamen->hjælpemidler, computer og gadgets

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fagelementer der kan benyttes til dette kursus:
Formidling af portugisisk grammatik: Frit emne
Formidling af portugisisk grammatik
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 204,75