Portugisisk og brasilianske studier - Propædeutik 2

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at kommunikere på portugisisk i en række hverdagssituationer 
 • at udtrykke sig hensigtsmæssigt på portugisisk i forhold til kommunikationssituationen 
 • at anvende fagligt portugisisk på et elementært niveau 
 • at forstå og gengive en hverdagssproglig portugisisk prosatekst 
 • at dokumentere grundlæggende kendskab til reglerne for portugisisk udtale og grammatik 
 • at oversætte en lettere tekst fra dansk til portugisisk 
 • at oversætte en lettere tekst fra portugisisk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil  
 • at på portugisisk redegøre på elementært niveau for centrale begreber om den portugisisktalende verden
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Intermediate Portuguese 2

Intensivt sprogkursus. Holdundervisning og gruppearbejde samt mundtlige oplæg og skriftlige fremstillinger.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelsestid.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Total
 • 409,5