AFLYST: ØST, Særligt studeret emne: Kommunismens historie i Østeuropa (E18)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på udvalgte træk i Kommunismens historie i Rusland og Østeuropa, med særlig blik på perioden efter 2. Verdenskrig (Det Kolde Krig): ideologien, reformerne, protesterne.  

Engelsk titel

CANCELED: Specialized Topic: The History of Communism in Eastern Europe

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

 

Målbeskrivelse

KA i Østeuropastudier 2008-studieordning:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Tilpasset temaer. Oplyses i Absalon.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5