AFLYST: POL, Polsk stilistik og idiomatik (F19)

Kursusindhold

 • Skelne mellem forskellige stilarter på polsk
 • Overholde det polske sprogs grundlæggende stilistiske normer
 • Overholde idiomatiske normer
Engelsk titel

CANCELLED: Polish Stylistics and Idioms

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Polsk stilistik og idiomatik (fagelementkode HPLK03321E)

Holdundervisning/ individuel vejledning

Afhænger af emnevalg

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 177,25
 • Forelæsninger
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 206,25