POL, Polsk propædeutik B (F19)

Kursusindhold

Oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, samt dialog mellem underviseren og de studerende. Teksterne er af stigende sværhedsgrad, og der opøves sikkerhed i forståelsen af det grammatiske system, samtidig med at indlæring af nye gloser intensiveres.

Engelsk titel

Polish Propaedeutics B

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2018-studieordning:
Propædeutik B (fagelementkode HPLÆ00041E)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i dialoger, øvelser o.l.

W. Miodunka, Czesc jak sie masz? + kompendium tilgængeligt via Absalon

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • Total
  • 412,5