POL, Polsk propædeutik A (E18)

Kursusindhold

Deltagerne skal ved kursets afslutning have tilegnet sig kendskab til sprogets fundamentale karakteristika, dvs. grundtræk af polsk fonetik og grammatik, samt beherske det elementære ordforråd svarende til den i undervisningen gennemgåede del af begyndersystemet. De skal endvidere kunne forstå enklere polske tekster og oversætte dem til dansk. Målet nås gennem arbejde med tekster og uddybende gennemgang af anvendt grammatik

Engelsk titel

Polish Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2018-studieordning:
Propædeutik 1 (fagelementkode HPLÆ00031E)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i dialoger, øvelser o.l.

Władysław Miodunka: Cześć, jak się masz? Part 1: Spotykamy się w Polsce, Universitas: Kraków; bogen købes i Akademisk Boghandel; øvrige materialer præsenteres v. undervisningsstart.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • Total
  • 412,5