Modul 3: PÆD, Modul 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger.

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at give de studerende viden om pædagogik og uddannelsesforskningens forskellige analysestrategier. Undervisningen sigter desuden mod at give de studerende forståelse af det akademiske håndværk, som arbejdet med at gennemføre analyser udgør. Undervisningen vil være tilrettelagt som holdundervisning med underviseroplæg, studenterfremlæggelser, opponentvirksomhed og gruppediskussioner. Der vil gennem hele forløbet være workshop, der fokuserer på de studerendes arbejde med at udvikle egne analyser og give feedback på andre studerendes analysearbejder. Herigennem faciliteres de studerendes selvstændige arbejde orienteret mod modulets afsluttende opgave.

Formålet med undervisningen er at styrke de studerendes forudsætninger for at gennemføre analyser  af udvalgte pædagogiske problemstillinger vedrørende fx uddannelse, undervisning, læring eller opdragelse. Formålet er desuden at styrke de studerende til at gennemføre en selvstændig undersøgelse af problemstillingen, der omfatter undersøgelsens analytiske (eller analysestrategiske) faser og tilgange, og som indeholder en kritisk vurdering og perspektivering."

Engelsk titel

Analysis of educational issues.

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Pædagogik.

Holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5