PÆD, Modul 6: Psykologiske temaer i pædagogik (2017-ordning).

Kursusindhold

Redegøre for centrale teorier vedrørende subjektdannelse hos børn, unge og voksne, herunder forhold som udvikling, læring, socialisering, deltagelse og identitet i et pædagogisk-psykologisk perspektiv.

Identificere og diskutere de teoretiske principper, særlige begreber, videnskabssyn og menneskesyn, som teorierne bygger på.

Sammenligne pædagogisk-psykologiske teorier og begreber samt vurdere deres anvendelse og betydning i pædagogisk sammenhænge i et nutidigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

Forholde sig til psykologiens rolle i pædagogikken blandet andet set i et etisk perspektiv.

Engelsk titel

Psychological Themes in Education.

Uddannelse

Bachelor

Holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5