PÆD, Modul 3: Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi.

Kursusindhold

Indkredse og analysere relationer mellem pædagogik og samfund, og mellem pædagogiske institutioner og uddannelsesinstitutioner på den ene side og samfund på den anden side. Beskrive og forklare pædagogik og uddannelse i relation til sociale, kulturelle og politiske sammenhænge.

Engelsk titel

Sociology of Pedagogy and Sociology of Education.

Holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5