Musikvidenskab: BA-projektforløb: Nye perspektiver på Carl Nielsen og europæisk musik

Kursusindhold

I år indledes et stort fondsbaseret forskningsprojekt om Carl Nielsen på IKK, som skal kaste nyt lys over komponistens position på den europæiske musikscene. Carl Nielsen er herhjemme mest kendt for at have skrevet melodier til sange som Jeg ved en lærkerede og Solen er så rød mor, som har været med til at give ham status af dansk nationalkomponist. Samtidig vidner hans musik og skrifter om en optagethed af de nyeste strømninger i europæisk musikliv, som han også var en aktiv del af.

Dette kursus vil give en introduktion til en række temaer og problemstillinger, som kan anvendes i bachelorprojekter om Carl Nielsen og andre emner inden for vestlig kunstmusik i 1800- og 1900-tallet. Vi vil især undersøge musikvidenskabelige problemstillinger knyttet til årtierne omkring år 1900, som i en europæisk sammenhæng udgør en musikalsk brydningstid mellem senromantikken og det moderne.

Samtidig er kurset tænkt som et inspirationsforum, hvor de studerende er med til at brainstorme over, hvordan man kan gribe forskningen af vores nationalkomponist an på nye måder. Der vil også blive mulighed for at skrive bachelorprojekter med direkte tilknytning til forskningsprojektet.

Undervejs i kurset tilbydes desuden praktisk vejledning i bachelorprojektskrivning med udgangspunkt i de individuelle projekter om europæisk kunstmusik.

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordningen, Eksamensaktivitet HMVB01621E

Forelæsning

Kurset er kun for BA-projektskrivere og løber over 8 uger, 3 lektioner pr. gang.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordningen for nærmere detaljer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 311
 • Total
 • 420