Musikvidenskab: BA-projekt forløb

Kursusindhold

Over tre gange tre timer i semestrets første uger vil underviseren introducere til forskellige aspekter af projektforløbet og -styringen. Det vigtigste mål vil være at få afklaret de studerendes emnekredse og problemformuleringer. Desuden vil underviseren diskutere emner som den kritiske læsning af tekster, skriveprocesser, litteratursøgning, og indkredsningen og formuleringen af problemstillinger. I det omfang, de studerendes emnekredse lægger op til det, vil underviseren også tage faglige emner op i forelæsnings- og seminarform.

Engelsk titel

Bachelor's Project

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn.

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen for nærmere detaljer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Undervisningsforberedelse
 • 317
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420