Musikvidenskab: BA-projekt kursus: Genre

Kursusindhold

Genre er et begreb, der har levet en omskiftelig tilværelse inden for de fleste humanistiske discipliner. Siden 1970’erne er genrebaserede analyser oftest blev kritiseret for, at de med deres systematiske karakter langt fra kunne gribe den komplekse virkelighed, som de skulle beskrive og analysere. Men siden 1980’erne har stadig flere dog taget begrebet til sig på en ny måde i erkendelse af, at forestillinger om genrer rent faktisk er kulturelt og socialt virkende, og at der derfor måtte udvikles en adækvat teoretisk forståelse af fænomenet. Man kan sige, at der skete et skift fra at genrer var udgangspunktet for analyser til at de blev genstand for analyserne.

I løbet af kurset vil vi undersøge, hvordan en række konkrete, klassiske og populærmusikalske genrekonstruktioner har fungeret og fungerer på grundlag af en række nyere genrehistoriske og -teoretiske bidrag. David Bracketts Categorizing Sound, Genre and Twentieth-Century Popular Music (UCP) fra 2016 vil være udgangspunkt for kurset (findes som paperback). Der vil også være en introduktion til praktisk projektplanlægning og opgaveskrivning.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab, BA-projekt HMVB01621E

Forelæsninger med indbygget BA-introforløb

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 311
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420