Musikvidenskabeligt emne med analyse 1: Stemme – Plot – Musik – Dramaturgi

Kursusindhold

Opera er et ’ustabilt medium’ når man sammenligner det med analysedisciplinens ’grundfjeld’: instrumentalmusikken – skriver William Drabkin i kapitlet ”Analysis” i The Oxford Handbook of Opera (Oxford 2014, 245). ’Ustabilt,’ fordi operaer meget oftere end instrumentalmusikværker findes i forskellige versioner, og fordi ’værket’ i højere grad tilpasses, beskæres eller forandres på anden vis i konkrete produktioner, afhængig af opførelsesforhold, konkrete sangere, iscenesættere osv. Men også fordi musikken ikke står alene, og ikke bare opleves som lyd eller som en selvstændig musikalsk form, men kun rigtig kan forstås i relation til det dramatiske forløb: i forhold til det samlede sceniske udtryk af ord, bevægelser, scenografi osv, som den er en del af og interagerer med – og så i forhold (ikke mindst) til oplevelsen af den konkrete stemme der synger: ligesom mange andre dramatiske former – eller endnu mere end de fleste andre – er operaen ’voco-centrisk’, dvs (sang)stemmen gør i særlig grad krav på tilskuerens opmærksomhed. Hvordan analyserer man så den slags, og hvordan kan analytiske spørgsmål bidrage til en dybere forståelse af opera som historisk og som nutidigt fænomen? På én måde er det jo mere komplekst og udfordrende at forstå hvad der foregår, når der er mange elementer der skal forstås i relation til hinanden. Men samtidig gør den dramaturgiske kontekst også spørgsmålene om hvad musikken ’gør’ og hvordan den gør det i specifikke situationer mere konkrete at gå til, og dermed måske også til dels nemmere tilgængelig end den mere ’abstrakte’ instrumentalmusik.

Kurset vil altså starte med at fokusere på operagenren, og specielt på Italiensk opera fra slutningen af 1700-tallet og frem til og med Verdi (cirka). Der vil blive introduceret til en række grundlæggende konventioner i den Italienske opera, og også til nogle af de væsentlige udviklinger der i de seneste årtier har været diskuteret og debatteret i den musikvidenskabelige litteratur om dette repertoire. Senere vil vi brede perspektivet mere ud, og også analysere på andre typer dramatik med musik der kan byde på beslægtede analytiske udfordringer – for eksempel talt teater med musik, musicals og/eller filmmusik. Eksamensprojekter kan således selvfølgelig handle om opera, men der vil også åbnes for andre muligheder.

 

 

Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis

Uddannelse

BA2012 ordningen, KA-2013 Gymnasierettet sidefag

Forelæsning og analysehold. Der undervises to lektioner om ugen (forelæsning) og 2 lektioner om ugen på analysehold i 14 uger.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordningen for flere deltager om eksamensformen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Praksishold
 • 28
 • Total
 • 420