Musikvidenskab: Musikvidenskab med performance: Musical som drama – Sang som teater

Kursusindhold

Hvad kan sange have at gøre i et stykke dramatik? Eller: hvad kan dramaturgi have med sang og musik at gøre? Hvad kan det betyde for hvordan man ’performer’ en sang, at den skal forstås som en del af et dramatisk forløb, et plot – at den synges fra en teaterscene, af en karakter i en bestemt dramatisk situation? Og hvad kan det betyde for et plot at det bliver afviklet helt eller delvist gennem sang? Historisk gives der selvfølgelig ingen enkle, entydige eller udtømmende svar på sådanne spørgsmål, heller ikke hvis man begrænser sig til musicalens historie. Til gengæld leverer historien masser af stof til eftertanke og til analytiske iagttagelser omkring genrekonventioner, genrebrud, kreative ideer osv.

På kurset vil vi beskæftige os med forholdet mellem dramaturgi og musikalske numre, mellem dramaturgisk analyse og musikalsk performance. Vi vil dels arbejde ud fra et historisk, teoretisk og analytisk perspektiv, dels ud fra et praktisk, sangteknisk og performativt, ligesom vi vil forsøge at få disse perspektiver til at hænge sammen og berige hinanden – og i begge tilfælde med hovedfokus på materiale fra musicalens historie. (I den historiske, teoretiske og analytiske del dog også med lejlighedsvise blik på et lidt længere og bredere musik- og teaterhistorisk perspektiv: opera, vaudeville mm).

Kurset lægger op til en mundtlig og praktisk eksamen med en historisk, analytisk, teoretisk og praktisk dimension, hvor den praktiske dimension vil bestå i at man fremfører et sang-nummer som en del af den mundtlige fremlæggelse. Undervejs vil vi også i praksisundervisningen arbejde med numre med flere medvirkende (kor, ensemblenumre) og vi kan evt tale om mulighederne for om et sådant nummer med flere medvirkende (medstuderende) kan være en del af et eksamensprojekt).

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordning

Forelæsning v/Jens Hesselager: 3 timer pr. uge i 14 uger
Sangundervisning/praksis v/Peter Lund: 3 timer pr. uge i 14 uger

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praksishold
 • 42
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420