Musikvidenskab: KA emnekursus: Arabisk Musik og og dens repræsentation i Vesten

Kursusindhold

Dette kursus forbinder to forskningsinteresser, der for ofte plejes hver for sig. Det gælder på den ene side studiet af arabisk musik, som den er blevet praktiseret i arabisktalende lande siden etableringen af de første moderne institutioner for plejen af denne musik i Mellemøsten i begyndelsen af det 20. århundrede. Og det gælder på den anden side repræsentationen i Vesten af "det arabiske" og af "den arabiske musik" inden for det felt, vi sædvanligvis kalder musikalsk eksotisme.

Kurset tilbyder en grundig indføring i genrefeltet arabisk musik, som det har udviklet sig fra det tidlige 20.århundrede til i dag med hovedvægt på Egypten. Hertil kommer en diskussion af begreberne "orientalisme" og "eksotisme" og studier af repræsentative eksempler på musikalsk eksotisme fra den europæiske romantik til vore dage. Kurset udvikles i nær tilknytning til underviserens igangværende forskningsprojekter i Egypten.

Uddannelse

Musikvidenskab

Forelæsninger

Det kan anbefales, at man forud for kurset læser Virginia Danielsson: The Voice of Egypt.
Umm Kulthum, Arabic Song, and Egyptian Society in the Twentieth Century, Chicago: Chicago University Press, 1997

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Der kan aflægges forskellige eksaminer af forskellig ECTS-vægt til dette kursus. ECTS afhænger af eksamensvalget og den studieordning, man er indskrevet på.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 131
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210