Musikvidenskab: KA-emnekursus: Global populærmusik; traditionsmusik, verdensmusik og global pop

Kursusindhold

Gennem en kritisk, akademisk tilgang vil kurset have fokus på musikformer som er samtidige, folkelige og/eller fusionerede og som findes under betegnelserne verdensmusik, traditionsmusik og/eller global pop. Ud fra en række eksempler fra udvalgte musikkulturer fra mange forskellige dele af verden vil kurset diskutere og belyse de præmisser, hvorpå musikken produceres, distribueres og markedsføres. Samtidig inddrages de historiske og kulturelle baggrunde, som musikformerne har relationer til, og endelig analyseres den måde, hvorpå de giver mening og betydning for udøvere og publikum.

Det teoretiske grundlag for kurset vil være hentet fra både musikalsk antropologi, postkoloniale studier og populærmusikforskning, samt en række kulturteoretiske retninger. Der vil blive lagt vægt på at lytte kvalitativ til musikken og at sætte den i kontekst. Endvidere vil der blive arbejdet med et vist mål af praksis: Enten i form af opsøgende arbejde og besøg i musikalske institutioner og scener eller gennem forskellige former for musiknær analyse af stilarter og udøvende kunstnere.

Som et praktisk og eksemplarisk udgangspunkt for kursets emne, vil vi arbejde med Copenhagen World Music Festival, der løber af stablen i København fra d. 5. til d. 9. september 2018. Programmet vil blive offentliggjort på www.cphworld.dk i løbet af sommeren.

Kurset retter sig både mod mundtlige og skriftlige eksaminer på KA niveau og mod studerende, der vil skrive bachelorprojekt inden for feltet. De BA-studerende vil blive tilbudt ekstra seminarer ved siden af selve kurset med henblik på at styrke bachelorprojektskrivningen. KA-forløbet er normeret til 12 undervisningsgange og BA-forløbet til 8. Der vil være individuel vejledning for alle studerende. Kursuslærer er Annemette Kirkegaard, men til enkelte undervisningsgange vil der være knyttet gæster som fx musikere, arrangører eller skribenter fra relevante miljøer.

For at finde link til skema -> gå ind under kursus HMVA0431SU.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab

Forelæsninger, ekskursioner/besøg på spillesteder ect..

Som gennemgående bog i forløbet anvendes: Bob W. White (ed.) (2012) Music and Globalization, Critical Encounters. Indiana University Press, samt uddrag af Philip V. Bohlman (ed.) (2013/17) The Cambridge History of World music. Cambridge University Press. Bøgerne vil blive suppleret med artikler overvejende med internet-adgang.

Den endelige kursusplan vil være tilgængelig i Absalon i august.

Dette kursus er også åbent for BA - dog kun med henblik på BA-projekt. Du kan ikke tilmelde dig kurset i forbindelse med almindeligt BA-tilvalg. For at finde link til skema -> gå ind under kursus HMVA0431SU.
På Moderne kultur kan der aflægges følgende eksaminer:
HMKK03441E – HMKK03451E – HMKK03461E

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Der kan aflægges forskellige eksaminer til dette kursus. ECTS-vægten vil derfor være på enten 7,5 ECTS eller 15 ECTS - afhængig af eksamensvalget. Se studieordningen for nærmere detaljer: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ka.pdf
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 301
 • Eksamensforberedelse
 • 82
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420