MIN, Normalitet og afvigelse (E18)

Kursusindhold

Dette kursus udforsker forholdet mellem det normale og det afvigende. Det afvigende kan være det farlige, det umoralske, det ukendte, det uopnåelige – det man frygter mest eller længes mest efter. Og ofte er det afvigende noget, der vækker stærke følelser eller kalder til politisk handling, fordi det peger tilbage på konstituerende forestillinger om tingenes orden. På dette kursus vil vi se nærmere både på forskellige former for norm-afvigelse, deres kontekst og historie, og vi vil sammen forsøge at skærpe de begreber, vi kan bruge til at gribe og analysere disse. Vi vil blandt andet diskutere figurer som den fremmede, migranten, den gale, forbryderen, monstret, ekstremisten, og geniet. Og vi vil afsøge de ordenssystemer, som afvigelsen er indlejret i, fx det almindelige, det rigtige, det lovlige, det sunde, eller det middelmådige..

Engelsk titel

Normality and deviation

Uddannelse

Studieordningen for Minoritetsstudier BA, 2007-ordningen

Studieordningen for Minoritetsstudier KA, 2008-ordningen

Målbeskrivelse

BA-tilvalg 2007-studieordning
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (Fagelementkode HMSB10051E)

KA-tilvalg 2008-studieordning
Emnekursus A (tilvalg) (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (tilvalg) (fagelementkode HMSK03121E)
Minoriteter indenfor det centrale fag (fagelementkode HMSK03131E)

Kurset vil veksle mellem teori- og begrebsgennemgang, kontekstualisering og historisering af forskellige former for afvigelse, og konkrete analyseopgaver, der skal understøtte jeres opgaveskrivning.

Vi vil sammen læse og diskutere tekster fra forskellige fagtraditioner og teoridannelser, der alle på forskellig vis tematiserer forholdet mellem normalitet og afvigelse (fx Simmel, Sartre, Levinas, Foucault, Lacan, Hacking, Bauman, Douglas). Der vil blive udfærdiget elektronisk kompendium til kurset

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 369,5
  • Vejledning
  • 1
  • Total
  • 412,5