MIN, Sprog og kulturmøde (F19)

Kursusindhold

Kurset indfører den studerende i sprogets rolle i kulturmøder, forstået i bredeste betydning: geografiske, regionale, institutionelle, sociale. Kurset diskuterer sammenhæng mellem sprog og kultur, politisk forvaltning af sprog og kultur, samt sprogets betydning for identitetsdannelse. Fokus sættes på magt og forhandling, med særligt henblik på at forstå de processer, som skaber, vedligeholder eller afvikler minoritets-majoritetsrelationer. Den studerende opnår solid indsigt i teorier om flersproglighed, kodeskift, identitet, etnicitet, repræsentation, samt diskurser om nation og kultur. Gennem arbejde med udvalgte, aktuelle cases opøver den studerende kompetence til selvstændigt at identificere og analysere problematikker forbundet med kulturmøde. Fagets tilgang er tværfagligt og trækker på sociolingvistik, litteraturteori, film, medie- og billedkunst, samt samfunds- og kulturteori.

Engelsk titel

Linguistic and cultural encounters

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier 2007-ordning eller

Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordning

Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning:
Sprog og kulturmøde (fagelementkode HMSB10031E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)
Minoriteter indenfor det centrale fag (fagelementkode HMSK03131E)

KA Japansk 2008-studieordning:
Tværfagligt tema (fagelementkode HJAK03032E)
Tekstbaseret emne (fagelementkode HJAK03042E)
Emnekursus A (fagelementkode HJAK03051E)
Formidling (fagelementkode HJAK03071E)
Forskningsoversigt (fagelementkode HJAK03091E)
Emnekursus B (fagelementkode HJAK03101E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, herunder analyseopgaver

Kompendium kan købes ved kursusstart, der suppleres med artikler og enkelte bøger

Det er en forudsætning, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5