MIN, Identitet, diskurs- og emotionsanalyse (F19)

Kursusindhold

På dette kursus beskæftiger vi os med kollektiv identitetsdannelse som den foregår i nationer, regioner og andre (eksempelvis transnationale) grupper. Vi har særligt fokus på magtrelationer, herunder minoriserings-majoriseringsstrategier. Kursets formål er at give deltagerne et solidt teoretisk og på øvelser baseret praktisk fundament inden for en række metodiske tilgange, som ofte tages i anvendelse til analyse af kollektiv identitet: narrativ analyse, diskursanalyse og emotionsanalyse.

Kurset inddrager tekst, film, billeder, evt. interview. Det forventes, at deltagerne tidligt i forløbet bidrager med egne analyser, som evt. siden kan danne basis for eksamensopgaver..

Engelsk titel

Narrative, discourse and emotions - analysing collective indentities

Uddannelse

Studieordningen for Minoritetsstudier BA, 2007-ordningen

Studieordningen for Minoritetsstudier KA, 2008-ordningen

Målbeskrivelse

BA-tilvalg 2007-studieordning:
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (fagelementkode HMSB10051E)

KA-tilvalg 2008-studieordning:
Minoriteter inden for det centrale fag (fagelementkode HMSK03131E)
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

 

Holdundervisning ved forelæsninger

Se grupperum i Absalon

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Total
  • 412,5