MIN, Minoritetsforskningens teorier (E18)

Kursusindhold

På dette kursus får du viden om centrale teorier med relevans for studiet af minoritetsforhold og minoritets-majoritetsrelationer verden over. Vi trækker på mange forskellige faglige perspektiver (humanistiske såvel som samfundsvidenskabelige) og inkluderer teoretikere, hvis refleksioner er baseret på egne erfaringer med diskrimination, kolonisering og folkedrab.

Kurset giver dig en teoretisk kvalificeret indsigt i minoriteters tilblivelse og vilkår. Derudover giver det redskaber til analyse og forståelse af aktuelle minoritetspolitiske problemstillinger, f.eks. politiske undskyldninger, migration, racisme og hadforbrydelser. Til slut vendes det kritiske blik tilbage på minoritetsforskningen selv; herunder spørgsmål om magt og kategorisering, værdier og videnskab. Teorierne belyses med skelen til konkrete eksempler, og vi inviterer eksperter fra nær og fjern på besøg på holdet.  

Gennem arbejdet med minoritetsforskningens teorier understøttes dine mere generelle kompetencer i teoretisk tænkning, begrebsanalytisk præcision og kritisk reflekteret udredning af komplekse politiske og faglige problemstillinger.

Engelsk titel

Theories of Minority-Majority Relations Research

Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på Minoritetsstudier 2007

Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordningen

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier (fagelementkode HMSB10011E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

Forelæsninger, tekstanalyse og holddiskussion

Grundbog: Helen Krag, Mangfoldighed, magt og minoriteter (Forlaget Samfundslitteratur). Herudover elektronisk kompendium

Vær opmærksom på at hvis du er KA-studerende, skal du søge studienævnet på ToRS om dispensation til at gå til bunden mundtlig eksamen i 1500 siders pensum.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 369,5
  • Vejledning
  • 1
  • Total
  • 412,5