Moderne Kultur/Musikvidenskab/ Teatervidenskab/ Visuel Kultur: Frit emne C: Forskningsemne: Sociale medier

Kursusindhold

Sociale medier

 

Udviklingen af sociale medier som web 2.0 baserede internetapplikationer med brugergenereret indhold de seneste to årtier forekommer at have været så omfattende og intensiv, at forskningen halter betydeligt bagefter, mens et flertal i dag i høj grad og på mange måder tager dem for givet som normsættende hverdagskultur og medieteknologi. Dette frie emnekursus er et tilbud om at indgå i en fælles undren over sociale medier som et emergent fænomen, for dermed at kunne begynde at se såvel potentialerne som faldgruberne. Kurset er for alle med interesse for kritisk refleksion over samt diskussion og evaluering af væsentlige aspekter af sociale medier i dag.

 

I kurset fokuserer vi på de kunst- og kulturvidenskabelige dimensioner og implikationer af sociale medier. Vi arbejder her særligt med diskussion af spørgsmål inden for fem større problemfelter:

 • Spejlinger og identitetsformationer for det netværksbaserede selv
 • Anerkendelse og netværksbaserede sociale bevægelser
 • Offentlige sfærer, debat og netværksbaseret social og mobil kommunikation
 • Kunstprojekter og kulturliv i relation til sociale medier som situationer og begivenheder
 • Medie- og teknologi-kultur efter web 2.0

 

Kurset udbydes som et samarbejde mellem tre forskere ved IKK, som kaster nysgerrigt spørgende blikke på sociale medier for at kunne udarbejde analytisk produktive og kritisk refleksive tilgange. Vi bygger en stor del af kurset op som øvelser i at analysere en vifte af cases og udviklingstendenser, herunder: sociale mediers skopiske regimer; synlighed, sårbarhed og afhængighed; selfies og subjektivering; dating apps; samvær og ensomhed; fankulturer; flygtningedebat; popstjerner; netdramaer; musikvideoer; musik streaming; Twitterfiktion og narrative udviklinger.

 

Vi vægter i undervisningsgangene analyser og diskussion af tekster nogenlunde lige. I kurset anvendes som undervisningsformer en kombination af underviseroplæg, analyseøvelser af både individuelt og gruppemæssigt tilsnit, diskussioner i plenum, samt deltageroplæg.

 

Kurset retter sig mod at tilvejebringe ideer til og grundlag for deltagernes gennemførsel af frie eksamensprojekter, der demonstrerer tværfaglig viden om enkeltfænomener og tendentielle udviklinger i sociale medier, produktive analytiske tilgange samt metodeteoretisk kompetence til at føre en kritisk refleksiv diskussion.

Engelsk titel

Free Topic

Holdundervisning

Kurset er kunst- og kulturvidenskabeligt positioneret, men er decideret tværdisciplinært og trækker på kilder fra kulturteori, visuel kultur, litteraturvidenskab, musikvidenskab, mediekunst, medie- og softwarestudier, filosofi, sociologi, digital humaniora og datalogi.

 

I tilfælde af for mange tilmeldte har KA-studerende fra IKK fortrinsret.

 

Kurset er kompendiebaseret.

 

Deltagere kan forberede sig ved at læse:

 

Dijck, José van. 2013. "Engineering Sociality in a Culture of Connectivity." In The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media, 3-23. Oxford: Oxford University Press.

 

Fuchs, Christian. "What Is Social Media?" In Social Media: A Critical Introduction, 31-51. London: SAGE, 2014.

 

Reilly, Tim. 2007. "What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software."  IDEAS Working Paper Series from RePEc.

 

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 39
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 297
 • Total
 • 420