AFLYST Moderne Kultur: Kulturhistorisk emne, forløb 2D: Den smarte bys kulturhistorie

Kursusindhold

Navnlig i de tre sidste tiår er urbane diskurser og praksisser søgt forandret igennem italesættelse og udførelse af projekter vedrørende ”den smarte by”. Det gælder globalt for byprojekter fra Sydøstasien over Europa til USA og Sydamerika, men også lokalt, f.eks. i København og på Frederiksberg.

 

I dette kursus vil vi undersøge udviklingen i retning af den smarte by. Vi vil bruge en del af tiden på at reflektere kritisk over og diskutere det endnu mangelfulde og flertydige teoretiske begrebsapparat, der knytter sig til urban ”smarthed”. Her vil vi i særdeleshed diskutere fem større tendenser.

 

 1. teknologisk overdetermineret forståelse af den smarte by som en mikset virtuel og reel terrotorialisering, der involverer den tredje bølge af informations- og kommunikationsteknologi (ubiquitous computing)
 2. politisk overdeterminerede forståelser af den smarte by som en ny type ’governmentality’, en socioteknisk udvidet/forbedret polis
 3. økonomisk overdetermineret forståelse af den smarte by som en ny type handels-knudepunkt, kompetitiv og værksfremmende på globaliseringens vilkår
 4. sociokulturelt overdetermineret forståelse af den smarte by som en fornyelse og forbedring af byen som socius og fællesskab, af urban arbejds- og livskvalitet
 5. miljømæssigt overdetermineret forståelse af den smarte by som en driver i grøn og bæredygtig retning.

 

Et hovedspor i kurset bliver afdækningen af kulturhistoriske forskelle og ligheder mellem den moderne by og den samtidshistoriske smarte by for bedre at kunne forstå de kulturhistoriske forudsætninger for, at noget som ’den smarte by’ nu søges virkeliggjort.

 

I kursusgangene vil vi arbejde omtrent ligeligt med kulturvidenskabelige tekster af relevans for udviklingen af smarte byer og med øvelser i at analysere en vifte af konkrete byprojekter. Både tekster og cases vil være udvalgt med henblik på at styrke vores arbejde med problemer inden for to hovedfelter: (1) byplanlægning; (2) urban socialitet.

 

I kurset anvendes som undervisningsformer en kombination af underviseroplæg, analyseøvelser af både individuelt og gruppemæssigt tilsnit, diskussioner i plenum, samt deltageroplæg. En del af tiden er afsat til skriveværksted mhp. at facilitere deltagernes egne opgaver.

 

Kurset retter sig mod at tilvejebringe ideer til og grundlag for deltagernes gennemførsel af frie eksamensprojekter, der demonstrerer tværfaglig viden om enkeltfænomener og tendentielle udviklinger i moderne og samtidshistorisk byudvikling og socialitet, produktive analytiske tilgange samt kulturhistorisk og metodeteoretisk kompetence til at føre en kritisk refleksiv diskussion.

Engelsk titel

Cultural History: Smart city

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Kurset er kompendiebaseret.

 

Deltagere kan forberede sig ved at læse:

 

Crang, Mike, and Stephen Graham. 2007. "Sentient Cities: Ambient Intelligence and the Politics of Urban Space."  Information, Communication & Society 10 (6):789-817.

Ekman, Ulrik. 2018. "Smart City Planning: Complexity."  International Journal of E-Planning Research 7 (3): forthcoming.

Hollands, Robert G. 2008. "Will the Real Smart City Please Stand Up?"  City 12 (3):303-320.

 

Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Moderne Kultur. Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, forløb 1 (c, d eller e) samt et forløb 2 (c, d eller e). Du skal vælge et kursus både i forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at følge enten 2 forløb 1 eller 2 forløb 2.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Censur er påført som ekstern. Det er en ekstern eksamen, hvis du aflægger modul 3, Kulturhistorisk emne. Hvis du aflægger en anden eksamen ifb. med kurset, bedes du tjekke censurform og andre prøveformsdetaljer i den studieordning, du aflægger eksamen i.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 98
 • Total
 • 210