Moderne Kultur: Kulturpolitisk emne: Forløb 2 a: Dansk filmpolitik – Hvad bestemmer, hvilke film, vi ser?

Kursusindhold

I Danmark har vi et omfattende statsligt støttesystem til film, to delvis statsstøttede tv-stationer og en statslig filmskole samt en række filmfestivaler. Indenfor dette støttesystem er en række mennesker ansat til at påvirke og vælge hvilke film, der produceres, hvor bredt disse film kommer ud, og hvilke filmarbejdere, der uddannes. Disse valg foretages efter forskellige parametre som talent, kvalitet, mangfoldighed, økonomisk rentabilitet, public service forpligtelser, målgruppeforhold og branchestøtte. Med jævne mellemrum blusser der debatter op i medierne om, hvorvidt der er ligestilling i den danske filmbranche, hvordan nydanskere repræsenteres i danske spillefilm eller hvilke dele af den danske befolkning, der overhovedet skildres på film. I disse debatter stilles der ofte spørgsmålstegn ved parametrene for at opnå støtte og på det hensigtsmæssige i måden, filmstøtten forvaltes på.

 

På dette kursus vil vi derfor se nærmere på de faktorer, der tilsammen bestemmer, hvilke film, der støttes og kommer ud til publikum. Målet er at kunne analysere os frem til, om der er bestemte diskurser og ideologier, der styrer valget af film, og samtidigt undersøge, hvordan kriterierne for støtte hele tiden forhandles mellem forskellige institutionspraksisser,  kulturpolitiske dagsordener og brancheinteresser. Hvilke benspænd og potentialer skaber dette for måden, hele støttesystemet er skruet sammen på?

 

Kurset vil således både give indblik i branche- og uddannelsesforhold, statslig kulturpolitik og muligheder for modstand fra interessegrupper. Der vil arbejdes med cases indenfor både dokumentar, spillefilm og kunstvideoer, ligesom vi også vil se på, hvordan nye digitale distributionsformer påvirker filmproduktionen.

De studerende vi i grupper komme til at arbejde med udvalgte tematikker, hvor metoderedskaber fra første del af kulturpolitikmodulet Cultural Policy – Theory, Method & Analysis anvendes. Grupperne vil blive sendt ud til forskellige institutioner og/eller nøglepersoner for at udføre kvalitative interviews og rekvirere støtteordninger, visionspapirer, lovtekster, rapporter og resultatkontrakter for herigennem at forstå baggrunden for vurderingen af støttetilsagn til de film, der kommer igennem nåleøjet og bliver produceret i Danmark. Hver gruppe præsenterer resultatet af deres undersøgelser i et mundtligt oplæg, ligesom hver enkelt studerende skriver en synopsis til sin eksamensopgave, som der gives peer-feedback på.

Engelsk titel

Cultural Policy: Danish Film Policy

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Underviser og eksaminator er studielektor Kassandra Wellendorf, der har en baggrund som filminstruktør og aktiv indenfor filmpolitik.
NB! Kurset er ét af to kulturpolitiske kurser, der dette semester udgør anden halvdel af modul 5, kulturpolitisk emne, på Moderne Kulturs studieordning. Første halvdel er det obligatoriske kursus Cultural Policy – Theory, Method & Analysis. Det forventes at studerende på ”Dansk filmpolitik” har fulgt det obligatoriske kursus.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordning. Kurset er en del af tapas-ordningen. Eksamen aflægges sammen med forløb 1 og tæller ialt 15 ECTS.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 140
  • Total
  • 252