MØK, Mellemøstforskningens historie/Islamforskningens historie (E18)

Kursusindhold

Kurset giver den studerende et overblik over og en forståelse af den udvikling, der har præget henholdsvis Mellemøstforskningen og Islamforskningen gennem det seneste århundrede. Den studerende introduceres til konteksten for de temaer og problemstillinger, forskningshistorien på de to felter har været optaget af og til de forskellige teoretiske rammer, forskere har gjort brug af i deres forskning. Kurset afsluttes med en bunden skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed og bedømmes efter 7-trins-skalaen. 

Engelsk titel

History of Islamic and Middle East Studies

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier 2008 

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund,
2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Mellemøstforsknings historie (fagelementkode HMØK03641E)

KA 2008-studieordning:
Islamforskningens historie (fagelementkode HISA04611E)

Forelæsninger

Oplyses på Absalon

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5