MØK, Struktur og Forandring i Mellemøstens Moderne Historie (F19)

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2017.

Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Mellemsøstlige srog og samfund, 2017

Kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i arabisk eller tyrkisk 2008

KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009

Målbeskrivelse

KA 2017-studieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (fagelementkode Arabisk HARK03201E, Hebraisk HHEK03201E, Persisk HPEK03201E, Tyrkisk HTRK03201E)

KA 2008-studieordning, Mellemøsten:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2008-studieordning, Gymnasierettet Tilvalg, arabisk og Tyrkisk:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2009-studieordning, Tværkulturelle studier:
Regional Specialisering 1 (fagelementkode HTÆK03021E) 
Regional Specialisering med sprog 2 (fagelementkode HTÆK03041E)

 

Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5