MØS, BA opgave og KA specialeseminar (F19)

Kursusindhold

Kurset henvender sig til BA og KA studerende på alle Mellemøstfag uanset fagretning, som i efteråret 2015 skal skrive BA opgave eller påbegynde KA specialet.

Hvad er analyse egentlig?

Hvad er teori og empiri?

Hvad er metode?

Hvordan laver man problemformulering?

Hvordan opbygger man et argument?

Hvordan afgrænser man noget?

Hvordan får man taget hul på en større opgave?

Hvad er selvstændighed?

Og er min opgave videnskabelig nok?

Spørgsmålene er ofte mange når man pludselig sidder med et større akademisk arbejde. Usikkerheden kan hurtigt melde sig. Seminaret er et praktisk orienteret skriveseminar for BA opgave og KA specialeskrivere på alle mellemøstfagenes studieretninger.

Udgangspunktet for seminaret er de studerendes egne projekter og egne skriverier. Gennem disse diskuteres forskellige dele af den analytiske arbejdsproces fra den vage ide til det færdige produkt.

Engelsk titel

Writing-up seminar for thesis writers

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk 2015

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier, 2008

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:

BA-projekt

Arabisk: (Fagelementkode HARB00661E)

Hebraisk: (Fagelementkode HHEB00651E)

Persisk: (Fagelementkode HPEB00641E)

Tyrkisk: (Fagelementkode HTRB00641E)


KA 2008-ordning, Mellemøsten og Islamiske studier

Speciale:

Mellemøsten (Fagelemenkode HMØK03741E)

Islamiske Studier (Fagelementkode HISA04711E)

Seminarer med aktiv studenterdeltagelse

Tekster udleveres ved seminaret begyndelse

Undervisningen opdeles i henholdsvis BA og KA niveau, hvor BA undervises i lige uger og KA undervises i ulige uger.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5