MØS, Medier og populær kultur i Israel (E18)

Kursusindhold

Modulets primære sigte er yderligere træning af den studerendes aktive sprogfærdighed. De aktive sprogkompetencer udvikles gennem arbejde med kilder fra israelske medier og populærkultur primært på hebraisk, hvorved den studerendes evne til selvstændigt at finde og overskue større mængder hebraisksproget kildemateriale trænes. Målet er den vidende formidling af populærkulturelle og medie bårne problemstillinger i det israelske samfund på hebraisk.

Engelsk titel

Media & Popular Culture in Israel

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:

Medier i Israel (fagelementkode HHEB00631E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.

Efter aftale med underviseren. Til eksamen opgiver eksaminanden 50 normalsider hebraisksproget materiale og 1000 normalsider relevant faglitteratur. Pensum fastsættes individuelt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5