Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Projektorienteret forløb: Praktikseminar og vejledningsforløb

Kursusindhold

Kursusindhold

For studerende, der tager projektorienteret forløb udbydes to praktikseminarer, som alle forventes at deltage i.

Seminarene har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, at opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

Seminar #1 (uge 9): Studieordningskrav og eksamensformer. Introduktion til teori om virksomhedskultur og metoder til dataindsamling. Udveksling og afklaring omkring de studerendes arbejdsområder, roller og erfaring med opgaveløsning, observationer og kompetenceudvikling i praktikforløbet. Fælles drøftelse af karrieremuligheder og visioner i relation til praktikforløbet.

Seminar #2 (uge 15): Udfordringer og problematikker på arbejdspladsen. Hvordan kobles akademiske kompetencer til en konkret arbejdssituation? Sparring omkring eksamensforberedelse samt vidensdeling omkring praktikerfaringerne. Evaluering af praktikforløbet, herunder udveksling omkring anvendte kompetencer, samt behov for yderligere kompetenceudvikling i relation til arbejdsopgaverne i praktikken.

Seminarene er et supplement til den faglige vejledning, der fås fra praktikvejlederne. Det anbefales at holde et vejledningsmøde med den faglige vejleder ved underskrift af forløbsaftale, hvor fokusområdet for forløbet diskuteres, og dernæst efter det sidste seminar.

 

 

 

Engelsk titel

Internship

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 6
  • Total
  • 6