Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Forløb 1b: Pigefigurer i litteraturen og populærkulturen

Kursusindhold

Siden 1990’erne har pigen fået en ny og forstærket form for opmærksomhed både inden for populærkultur og i forskningen. Dette bemærkes ikke mindst i formationen af det tværdisciplinære forskningsfelt Girls’ Studies, der delvist opstod som en respons på amerikansk populærkulturs mange nye skildringer af teenagepigen, især i tv-serier og film, men også ud fra sociologer og antropologers reelle bekymring for pigers generelle ve og vel i samfundet.

 

Girls’ Studies’ primære hensigt er at tilkendegive pigen og den fase i hendes liv, som hun befinder sig i, som en selvstændig identitetskategori med egen rammesætning. I stedet for at læse pigen ud fra den præmis, at hun er ’på vej til at blive’ (becoming) en kvinde, motiveres Girls’ Studies af en diskurs, der begunstiger pigelivet i og for sig selv.

 

Kan vi bruge denne synsvinkel som et greb til at læse litterære værker med pigen i fokus? Og hvad forudsætter en sådan læsning? I dette kursus undersøger vi, hvordan man kan udfolde bl.a. Girls’ Studies’ teoretiske muligheder inden for litteraturvidenskaben. Derved må vi først og fremmest forstå ’pigen’ som en figur, der er kulturelt og socialt foranstaltet. Vi beskæftiger os altså med idéen om pigen, pigen som imaginær og æstetisk konstruktion. Vi skal læse tekster, der skildrer forskellige stereotype pigeskikkelser, bl.a. the tomboy og ”den pæne pige”, men vi inddrager også populære pigefigurer fra tv-serier såsom Buffy the Vampire Slayer og Girls, for at få en dybere forståelse for de tematikker, der går igen i både litterære og visuelle repræsentationer af piger i vestlig kulturhistorie.

 

Særligt i løbet af de sidste par år er pigeskikkelsen og den æstetik der omgiver hende blevet overeksponeret inden for flere forskellige politiske og kulturelle sfærer. Vi vil løbende forholde os til denne samtidige del af pigens repræsentations- og receptionshistorie, både i vores læsning af skønlitteraturen og i den mere kulturteoretiske del af pensum.

Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: Girls in Litterature and Popular Culture

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Dette kursus udbydes som et forløb 1 i tapas-modellen. Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen, skal du tilmelde dig både et forløb og et forløb 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen kan aflægges i Aktuel kulturforskning og Frit emne på litteraturvidenskab Se studieordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​litteraturvidenskab/​litteraturvidenskab_ka.pdf
Eksamen kan aflægges i Kulturhistorisk emne og Frit emne, se studieordning her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​moderne_kultur/​moderne_kultur_og_kulturformidling_ka.pdf
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 140
  • Eksamen
  • 42
  • Total
  • 210