Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Specialeforløb 1: før specialet for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Kursusindhold

Specialeforløb 1 er et kort kursusforløb à tre undervisningsgange, der – før indgåelse af specialekontrakten – forbereder den studerende til det kommende semesters specialeskrivning. Første gang giver generel information om specialeskrivningen: Hvordan kan et godt speciale se ud? Hvordan søger man litteratur? Hvordan finder man en vejleder? Hvad er en god problemformulering? Hvordan er de formelle regler? osv. Anden gang handler om at finde og afgrænse et specialeemne; denne gang vil blandt andet tage form som gruppearbejde. Tredje gang består af en problemformuleringsworkshop for mindre grupper af studerende. Her har de studerende i forvejen indsendt en problemformulering, der diskuteres i fællesskab på de enkelte workshops.

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Total
  • 12