Litteraturvidenskab: BA-projekt/Forskningsemne/Litterært emne: Tysk romantik

Kursusindhold

Den tyske romantik er en die-hard litteraturhistorisk periode. I al fald siden Walter Benjamins afhandling om kunstkritikkens begreb i den tyske romantik fra 1919 (Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik) har opfattelsen af romantikken udviklet sig fra (groft sagt) at rubricere den som anti-moderne middelaldernostalgi til at pege på dens foregribelse af nogle af det 20. århundredes mest toneangivende litterære og filosofiske strømninger. Bertolt Brechts Verfremdungsteknik blev allerede praktiseret af Ludwig Tieck, en af romantikkens vigtigste dramatikere, og Friedrich Schlegel bedriver dekonstruktion avant la lettre i sine litteraturteoretiske og filosofiske fragmenter. Desuden har den gentænkning af naturbegrebet, som klima- og miljøkrisen har nødvendiggjort, skabt fornyet interesse for den romantiske naturfilosofi.

På kurset skal vi naturligvis diskutere diverse reaktualiseringer af romantikken, men først og fremmest skal vi læse romantikerne selv: romantiske dramaer (fx Tieck), digte (fx Eichendorff), fortællinger og romaner (fx Hoffmann), romantisk kunst- og litteraturteori (fx Schlegel) og romantisk filosofi (fx Schelling). Det er selvsagt en fordel at kunne læse tysk, men det er ikke et krav. Der vil kun blive læst tekster, der også findes i oversættelse på engelsk eller et af de skandinaviske sprog.

Engelsk titel

Research Topic: German Romanticism

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Ønsker man at orientere sig i den tyske romantik inden kursets begyndelse, kan man orientere sig i følgende værker:

Behler, Ernst. German Romantic Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1993

Mahoney, Dennis F. (ed.). The Literature of German Romanticism. Suffolk: Boydell & Brewer, 2013

Saul, Nicholas (ed.). The Cambridge Companion to German Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Hvis du vil følge dette kursus som inspiration til dit BA-projekt, opfordrer vi til, at du tilmelder dig BA-projektworkshoppen og eksamen. Derudover bedes du sende en mail til Linda Thomsen, lthomsen@hum.ku.dk, som så tilmelder dig Forskningsemnet som inspirationskursus. Når du følger et forskningsemne som inspiration til dit BA-projekt, vil underviseren i Forskningsemnet fungere som vejleder til dit BA-projekt.
Kan aflægges til eksamen på følgende moduler:

Forskningsemne

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 33
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 303
  • Total
  • 420