Litteraturvidenskab: BA-Projektforløb

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Seminaret vil bestå af 6 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser indbyrdes.

Det anbefales at kombinere dette projektseminar med et af de fire forskningsemner på kandidatuddannelsen, som er åbne for bachelorstuderende, der skal skrive BA-projekt:

- Tysk romantik

- Litteratur og suverænitetens opkomst

- Filosofisk æstetik

- Sociale medier
 

Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Vi anbefaler, at selvom du vil følge ét af forskningsemnerne som inspiration til dit BA-projekt, tilmelder du dig også BA-projektworkshoppen. Hvis du følger et forskningsemne som inspiration til BA-projektet, er underviseren fra forskningsemnet din vejleder/eksaminator til dit BA-projekt.
Du tilmelder dig BA-projektworkshop og eksamen i selvbetjeningen.
Du tilmelder dig til forskningsemnet til Linda Thomsen, lthomsen@hum.ku.dk

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 18
  • Forberedelse
  • 318
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420