Formidlingsforløb 2: Poetik

Kursusindhold

På dette kursus vil deltagerne blive trænet i tekstproduktion og praksisovervejelser inden for forskellige genrer og medier - for eksempel lyrik, (kort)prosa, oversættelse, litterær kritik, rejsebeskrivelse, dagbøger og blogs, børnelitteratur, konceptuel litteratur, kunstnerbøger, performative fremførsler og kuratering. Ved at arbejde opmærksomt med egen skrivning bliver man ikke bare bedre til at skrive, men også en bedre læser, i kraft af en øget bevidsthed om de udfordringer og valg, der ligger i ethvert formgivende arbejde med sprogets materiale. Dén bevidsthed skulle gerne gøre én til en endnu bedre formidler af litteratur. Vi kommer derfor til både at skrive og læse en del på kurset og til at give kritik på det vi har læst - vi læser og skriver både 'fra hoften' (skriveøvelser og prima vista-læsninger) og forbereder os grundigere (hjemmeopgaver). Ud over grundigt og reflekteret arbejde med egen og andres skriftproduktion vil kurset rumme en dimension af litteraturteori, der fokuserer på emner som for eksempel stemme, sted, stil, genre, performativitet og lifewriting. På kurset vil der tillige være flere heldages workshops, hvor der skal arbejdes med kuraterende, redigerende, formidlende og iværksættende elementer. På kurset forventes aktiv undervisningsdeltagelse i form af tekstproduktion, oplæg og aktiv læsning af hinandens tekster. Der vil komme forfattere og kritikere på besøg som gæsteundervisere og medlæsere, ligesom vi forhåbentlig også selv skal  ud af huset undervejs i forløbet.

Engelsk titel

Communication Project: Poetics

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Følgende bøger bør anskaffes til kurset:

Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller m.fl. (red.): Litteratur - introduktion til teori og analyse(Aarhus Universitetsforlag, 2012)

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420