Litteraturvidenskab: Formidlingsforløb 1: Litterært anmelderi

Kursusindhold

Litterært anmelderi er et praktisk skrivekursus, der har sit navn efter dagbladskritikken, men som også kommer til at dreje sig om internet-kritik og live litteraturkritik. Vægten vil ligge på det skriftlige anmelderi som I, ud over at skrive selv, skal reflektere over, analysere og ikke mindst kaste et kritisk blik på. Alt sammen for at undersøge dels hvilke muligheder genren indeholder, og dels hvordan man kan udvikle den.

Engelsk titel

Literary reviews

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsninger

Vi kommer til at læse engelsksprogede og nordiske kilder samt at udveksle erfaringer med udøvende dagbladsanmeldere.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420