Litteraturvidenskab: Værkkursus 2: Bertolt Brecht: Svendborger Gedichte (1939)

Kursusindhold

På kurset skal vi læse og analysere en af den tyske dramatiker og lyriker Bertolt Brechts hovedværker, Svendborger Gedichte (da. Svendborgdigte) (1939); en digtsamling skrevet under hans politiske eksil i Danmark i perioden 1933-1939 efter Hitlers magtovertagelse havde tvunget den venstreorienterede Brecht til at forlade sit hjemland.

 

Svendborger Gedichte  er da også et litterært værk som i udpræget grad beskæftiger med 30’ernes politiske situation  - ”de mørke tider”, det Tredje Riges fremmarch og truslen om en kommende krig – og vi skal i fælleskab forsøge at redegøre for værkets politik herunder eksilerfaringens betydning for den.

 

Undersøgelsen af værkets politiske dimension retter sig imidlertid også mod digtenes formelle karakteristika, der umiddelbart gør dem meget lidt ’digtagtige’.  Væk er gængse lyriske kvaliteter som metrisk virtuositet, overrumplende metaforik og etablering af flertydige fortolkningsrum.  I stedet synes der at være tale om simple tekster, der søger at kommunikere et politisk budskab klart, tydeligt og effektiv til deres læser, hvilket forbinder Svendborger Gedichte  til den i dag oftest uglesete tradition for engageret litteratur.

 

Kursets ambition er imidlertid at sætte spørgsmålstegn ved digtene og engagementets umiddelbare simplicitet. Gennem nærlæsninger af enkelttekster zoomer vi ind på de mange forskellige greb, stemmemodi og henvendelsesformer, som Svendborger Gedichte anvender.  Det leder os i retning af en af en mere kompleks model for relationerne mellem forfatter, samfund, politik og læser, som vi også vil forsøge at belyse via  inddragelsen eksempler på Brechts dramatik og teoretiske skrifter, ligesom vi selvfølgelig også  kommer til at orientere os i den nyere Brecht-forskning.

Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work: Seminar Paper: Bertolt Brecht: Svendborger Gedichte (1939)

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Vores grundbog bliver Forlaget Multivers nyoversatte Svendborgdigte (https://multivers.dk/da/klassiker/svendborgdigte.html  ) som også indeholder de tyske originaltekster. Kursets øvrige tekster optrykkes i kompendium eller gøres tilgængelige i kursusrummet.

 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • Total
  • 420