ÅU/Litteraturvidenskab/ Formidlingsprojekt - Creative writing

Kursusindhold

På dette kursus vil deltagerne blive trænet i tekstproduktion og praksisovervejelser inden for forskellige genrer og medier, vi arbejder med og i litterær praksis inden for eksempel lyrik, (kort)prosa, litterær kritik, rejselitteratur, dagbøger, børnelitteratur, konceptuel litteratur, oversættelse, grenrelitteratur og mere performative fremførsler. Ved at arbejde opmærksomt med egen skrivning bliver man ikke bare bedre til at skrive, men også en bedre læser, i kraft af en øget bevidsthed om de udfordringer og valg, der ligger i ethvert formgivende arbejde med sprogets materiale. Dén bevidsthed skulle gerne gøre én til en endnu bedre formidler af litteratur. Vi kommer derfor til både at skrive og læse en del på kurset og til at give kritik på det vi har læst – vi læser og skriver både 'fra hoften' (skriveøvelser og prima vista-læsninger) og forbereder os grundigere (hjemmeopgaver). Ud over grundigt og reflekteret arbejde med egen og andres skriftproduktion vil kurset rumme en dimension af litteraturteori, der fokuserer på emner som for eksempel stemme, sted, stil, genre, performativitet og life writing. På kurset forventes aktiv undervisningsdeltagelse i form af tekstproduktion, oplæg, aktiv læsning af hinandens tekster og en enkelt eller to ud-af-huset-oplevelse.

Engelsk titel

Communication Project: Creative Writing

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

"Følgende bøger bør anskaffes til kurset. Tekstanalyse og litterær metode bør læses som en slags baggrundslæsning inden første undervisningsgang. Litteratur – introduktion til teori og analyse kommer til at fungere som en grundbog vi læser i løbende i løbet af kurset. Der kommer flere titler til når kurset går i gang: 

- Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller m.fl. (red.): Litteratur - introduktion til teori og analyse (Aarhus Universitetsforlag, 2012) 

- Thomas Thurah: Tekstanalyse og litterær metode (Gyldendal, 2010)"

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56