IEP; Indoeuropæisk emne

Kursusindhold

Eksaminanden kan:


• identificere en relevant problemstilling inden for indoeuropæisk
   storie,
• orientere sig i og redegøre for den relevante faglitteratur,
• anvende sine teoretiske kundskaber og analytiske
   valgt emne inden for indoeuropæisk sproghistorie
   skabeligt niveau,
• formidle en afgrænset videnskabelig problemstilling
  inden for indoeuropæisk sproghistorie klart og velargumenteret.

Engelsk titel

Indo-European Topic

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser
og øvelser.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5