LIN; Lingvistisk/Sprogligt emne

Kursusindhold

I Lingvistisk/Sprogligt emne trænes de studerende i at identificere og afgrænse et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne, at finde og inddrage relevant faglitteratur og at vælge passende metoder til emnets behandling på avanceret niveau. Der bliver mulighed for at arbejde med forskellige emner, også som led i eventuel specialeforberedelse. Det forventes at de studerende aktivt bidrager med at fremlægge eget arbejde og ved at deltage i diskussioner af andres arbejde, også som opponenter.

Engelsk titel

Lingustic subject

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Kandidatuddannelser:
2018-ordningen

2017-ordningen
2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5