LIN; Lingvistiske teorier

Kursusindhold

Lingvistiske teorier  bygger videre på den viden og de færdigheder du har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Fonetik og fonologi og Typologisk grammatisk analyse. Gennem læsning af lærebogsmateriale men fortrinsvis uddrag af lingvistiske artikler og afhandlinger uddybes din forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider. Der gives en kort indføring i lingvistiske teorier og faghistorie op til det tyvende århundredes begyndelse, men ellers er fokus på teorier og skoledannelser i det tyvende århundrede, særligt forskellige former for strukturalisme, den generative grammatik og funktionelle og kognitive teorier, men sprogbrugsbaseret grammatik og sociolingvistik og disse skolers forbindelse til den historisk-komparative lingvistik tages også op.

Engelsk titel

Linguistic Theories

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
2017-ordningen: Fri mundtlig prøve med materiale
2016-ordningen: Bunden mundtlig prøve med forberedelse
2008-ordningen: Bunden mundtlig prøve med sagsfremstilling
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5