LIN/INDO; Typologisk grammatisk analyse

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • væsentlige grammatiske forskelle på og ligheder mellem verdens sprog,
 • forskellige teorier om grammatisk funderet typologisk inddeling af verdens sprog,
 • forskellige teorier om grundlaget for grammatisk analyse og grammatikali-seringsprocesser.


Færdigheder i at:

 • analysere et materiale fra et for den studerende kendt eller ukendt sprog grammatisk på avanceret niveau,
 • begrunde typologiske grammatiske analyser teoretisk.


Kompetencer i at:

 • håndtere alternative teorier i analyser.
Engelsk titel

Typological Grammatical Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

 

BA-tilvalg: 

2017-ordningen (Lingvistik)
 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Hvis kurset læses som BA-tilvalg under 2017-ordningen (Lingvistik), er censurformen intern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5