LAT Latinsk sprogkundskab

Kursusindhold

Kurset tilsigter at introducere grundlæggende sprogvidenskabelig terminologi samt at opøve færdighed i at iagttage og beskrive fonetiske, morfologiske, syntaktiske, semantiske og stilistiske forhold i latinsk normalprosa. Der indgår oversættelse fra latin til dansk ("version").

 

Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Målbeskrivelse

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til følgende prøver:

Latinsk sprogkundskab HLAB00571E

Latinsk sprogkundskab HLAK03981E (KA-sidefag)

 

Hovedspor:
Vejledning i forbindelse med løsning af skriftlige hjemmeopgaver, suppleret med forelæsninger og diskussion
Støttespor: Tekstlæsning.

Renato Oniga, Latin - A Linguistic Introduction, Oxford University Press 2014, + supplerende materialer i Absalon.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes til prøven. I besvarelsen anføres, hvilke hjælpemidler, der er benyttet.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordning for Latin

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0