Romersk retorik og talekunst

Kursusindhold

Kurset består af læsning af tekster på latin af romerske taler og teoretiske tekster om romersk retorik og talekunst. Det kan være tekster af forfatteren til Ad Herrenium samt Cicero, Tacitus og Quintilian m.fl.

Engelsk titel

Roman Rhetoric and Oratory

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Latin samt til prøver på sidefag i Latin.

I kombination med Antik retorik og talekunst forbereder kurset til prøven i:

Romersk retorik og talekunst HLAB00531E

Kurset kan endvidere benyttes som supplerende tekstlæsning til prøven i:

Latinsk prosa 2: Filosofi og retorik HLAB10071E

 

 

Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger, gruppeøvelser og studenteroplæg

Liste lægges ud i Absalon i januar.

Den studerende skal have bestået propædeutik i Latin.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og bruges frit.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordning for Latin

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0