ÅU LAT Latin 1 - fjernundervisning (Efterår 18)

Kursusindhold

Kurset sigter imod at sætte de studerende i stand til at oversætte lettere latinske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). De latinske tekster sættes ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng, og de studerende skal kunne vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst.
Der oparbejdes et latinsk ordforråd, der bl.a. skal gøre det muligt for de studerende at identificere enkelte centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog. Sprogligt arbejdes der med latinsk morfologi og syntaks, inkl. helsætningsanalyse.
Både individuelle afleveringer, gruppeafleveringer og indbyrdes evalueringer mm. kan indgå i undervisningen.

Engelsk titel

Latin 1

Uddannelse

Propædeutik

Fjernundervisning via internettet samt lørdagsseminarer.

Cambridge Latin Course, Book I, II, III, & IV, Fourth Edition, Cambridge, UK edition;
Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;
Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;
Blois & Spek: An introduction to the ancient world, Routledge, 2nd edition;
Ole Thomsen, Veje til Rom, romersk litteratur fra Plaustus til Juvenal, Aarhus Universitetsforlag 

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 180
  • Total
  • 180