KØN; Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Den studerende skal gennemføre et projektorienteret forløb ved en
institution, der er godkendt af studienævnet på baggrund af en kontrakt
indgået mellem institutionen og studienævnet. 

Det projektorienterede forløb skal være af en varighed svarende til 3
måneders fuldtidsbeskæftigelse. Det faglige indhold og den studerendes
funktion på arbejdsstedet skal defineres i kontrakten. Ved kontraktens
underskrivelse tildeler studienævnet den studerende en vejleder blandt fagets
lærere. Ved forløbets afslutning skal arbejdsstedet skriftligt attestere, at
opholdets varighed opfylder kravet om 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse.
Arbejdsstedets attest er en forudsætning for, at prøven kan bestås. Når det
projektorienterede forløb er afsluttet, skal den studerende udarbejde en
skriftlig rapport over forløbet. 

Engelsk titel

Academic Internship

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

 

KA-tilvalg:

2008-ordningen

Studieordningen finder her.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • Total
  • 5