Kunst/Visuel kultur/Teater/Musik: Projektorienteret forløb – Seminar 1 & 2

Kursusindhold

For studerende, der tager projektorienteret forløb udbydes to praktikseminarer, som alle forventes at deltage i. Seminarene har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, at opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

Seminar #1: På seminar 1 vil vi arbejde med oplæg og sparring ift. bl.a.:

- Hvordan kobles akademiske kompetencer til en konkret arbejdssituation?

- Dokumentations- og refleksionsmetoder som forberedelse til jeres afsluttende eksamen

- Eksempler på tidligere eksamensopgaver

- Studieordningskrav og eksamensformer

- Udfordringer og problematikker på arbejdspladsen

Undervisning ligger i uge 9, Tirsdag kl. 16.00-18.00 í lokalet 16.4.74

Seminar #2: På seminar 2 vil vi arbejde med oplæg og sparring ift. bl.a.:

- Eksamensforberedelse samt vidensdeling omkring praktikerfaringerne

- Hvordan findes en faglig relevant vinkel til eksamensopgaven?

- Eksempler på brobygninger mellem teori og praksis

- Evaluering af praktikforløbet ift. kompetenceudvikling

Seminarene er et supplement til den faglige vejledning, der fås fra praktikvejlederne. Det relevante faglige fokus for eksamensopgaven aftales individuelt med fagets vejledere. Der er afsat 2 timers individuel vejledning pr. studerende (inklusiv den tid, vejlederen skal bruge på at læse/forberede et vejledningsmøde).

Undervisning ligger i uge 15, Tirsdag kl. 16.00-18.00 í lokalet 16.4.74

Engelsk titel

Academic Internship

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 4
  • Total
  • 4