Kunsthistorie/Visuel kultur/MKK: Danske kvindelige kunstnere og deres forbindelse til den internationale avantgarde 1910-1950

Kursusindhold

Kurset vil sætte fokus på en række kvindelige danske kunstnere , der var del af den europæiske avantgarde i løbet af det 20. århundredes første halvdel. Det er kunstnere som Franciska Clausen, Sonja Ferlov-Mancoba, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen, der eksperimenterede med tidens moderne strømninger  som kubisme, konstruktivisme, surrealisme og abstraktion. Flere af kunstnerne søgte inspiration i de europæiske kunstcentre Berlin og Paris, hvor de blev optaget på kunstskoler som Archipenko’s skole i Berlin, Fernand Léger’s Academie Moderne og André Lhote’s skole i Paris. Mange af kunstnerne deltog i  kunstnergrupper som f.eks. Linien (1934-39), Høstudstillingen (1932-1949), Cobra (1948-1951) Cercle et Carré (1929-1930) og Linien II (1947-1952) og på internationale udstillinger som Exposition Internationale du Surrealisme, Galerie des Beaux-Arts, Paris.

I løbet af kurset vil vi undersøge de kvindelige kunstneres position i internationale udstillinger, kunstnergrupper og i kunstmiljøer generelt. I hvilken sammenhæng deltog kunstnerne i de forskellige grupper og udstillinger og hvilken rolle spillede de? Kurset vil også belyse kunstnernes dilemmaer. Hvordan forholdt de sig kunstnerisk til de forskellige strømninger? Hvilket netværk havde de? Og hvordan blev de modtaget i det danske kunstmiljø, da de vendte hjem? Hvordan omtales kunstnerne i kunsthistorien, hvem hænger de sammen med på udstillingerne og hvordan bliver de repræsenteret i dag? Foruden forelæsninger, oplæg, tekstpræsentationer, diskussioner og øvelser vil vi i løbet af kurset besøge museer og udstillinger

Engelsk titel

History of Art:

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 282
 • Forelæsninger
 • 53
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420