Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Kunsthistorie og Visuel kultur

 

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Alle fag på IKK afholder en specialeforberedende workshop for studerende på kandidatuddannelsernes 3. semester. Målet med specialeworkshoppen er, at den studerende får formuleret et udkast til en problemstilling og lavet en foreløbig litteraturliste, som skal støtte den studerende i kontakten til en vejleder ved udgangen af 3.semester og være en hjælp til at indgå en specialekontrakt inden 1. november.

 

Workshop-aktiviteterne støtter den studerende til selvstændigt at gennemtænke emne og problemstilling for specialet og rummer blandt andet: information om specialeemner, specialegrupper og vejledere, arbejde med emne- og problemformuleringer, litteratursøgning osv. Workshopformatet er fem seminarer á tre timer.

 

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås.

 

Engelsk titel

Workshop Thesis

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 9
  • Total
  • 9