BA-tilvalg: Udstilling, idé og materialisering

Kursusindhold

Kurset vil reflektere over udstillingsmediets idé og materialisering i et historisk perspektiv og via udvalgte teoretiske positioner. Formålet et er at indkredse udstillingens egenart, æstetik, materialitet og rummelighed set i lyset af de væsentlige forskydninger, som udstillingsmediet har gennemgået fra omkring 1850 til i dag, dog med hovedvægten på̊ nutidens udstillingsprincipper. Et væsentligt element i kurset er værk- og genstandsbegrebet, herunder teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende original/kopi-diskussionen samt spørgsmål omkring autenticitet og repræsentation i specifikke udstillingssammenhænge. Kurset vil diskutere de bagvedliggende principper for udstillingen som praksis, kuratering og udstillingsformidling, dvs. relationen til publikum i form af indføring i museale formidlingstiltag generelt samt receptionsanalyse og publikumsanalyse. Kurset vil veksle mellem udstillingsbesøg, analyse, teori og diskussion i grupper og plenum.

Engelsk titel

Exhibition, Idea and Materiality

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420